Dierenkliniek Vrieselaar

Uw dierenartsen in Lemmer
  0514-564433

Algemene Voorwaarden KNMvD


Op onze overeenkomsten zijn van toepassing: de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.


Download hier: de Algemene voorwaarden van de KNMvD
Stacks Image 13943
Dierenkliniek Vrieselaar
Vissersburen 1
8531 EB Lemmer (Friesland)
T    0514 - 564433
E    dierenklinieklemmer@gmail.com
Route Google Maps