Uw dierenartsen in Lemmer

Dierenartsen voor Gezelschapsdieren

Opvoeding van de hond

De hond is het oudste huisdier. Al vele duizenden jaren wordt de hond gebruikt in de bewaking, bij de jacht, als herdershond en als trekdier. Nog steeds heeft hij werk als bijvoorbeeld politiehond of blindegeleide-hond, maar de meeste honden worden toch als gezelschapsdier gehouden.
De opvoeding van de hond is heel belangrijk voor een goede band tussen mens en dier. Als u een nieuwe hond heeft, of dat nu een pup is of een volwassen dier, is het zaak om direct met opvoeden te beginnen. Een verkeerde opvoeding leidt onherroepelijk tot problemen voor uzelf of de hond maar soms ook voor uw omgeving.


Honden stammen af van de wolf

Honden en wolven zijn van nature sociaal levende dieren. Ze leven in roedels, waarbinnen een rangordesysteem bestaat dat de verhoudingen tussen de groepsleden regelt. Dat groepsgedrag van de wolf zie je goed terug bij onze huishond. Hij gedraagt zich ten opzichte van de mens vaak net zoals hij zich ten opzichte van zijn soortgenoten gedraagt. Daarom zal elke hond, hoe lief en aanhankelijk ook, ooit proberen om de baas te worden. Elke wolf probeert immers leider van de roedel te worden. Die roedel wordt nu gevormd door uzelf, de gezinsleden en eventuele andere honden in huis.

grijs wolf sneeuw - Dierenkliniek Vrieselaar Lemmer Grijze wolf in de sneeuw

Wees altijd consequent
Een wolf leert van zijn soortgenoten in de roedel hoe hij zich moet gedragen. Onze huishond wordt doorgaans alleen gehouden en moet daarom van de mensen om hem heen leren hoe hij zich in huis en op straat moet  gedragen.
Zelfs een kleine pup kan proberen tegen u te grommen. Hiertegen moet u altijd met wat stemverheffing optreden. Aarzel niet om hem zonodig een tikje op de neus te geven; niet op zijn achterste want dan weet hij niet wat u bedoelt. Gromt hij desondanks nog, dan kunt u hem in het uiterste geval bij zijn nekvel nemen en door elkaar schudden. Dat is helemaal niet zielig, want dat doet de moederhond ook. Het heeft echt geen zin om aan een hond uitgebreid uit te leggen waarom hij iets wel of niet moet doen. Daar begrijpt hij echt niets van! Wél reageert hij op korte, krachtige commando's als "mee, eten, auto, kom, zit, lig, blijf, enz." Het is belangrijk dat iedereen in huis dezelfde commando's hanteert en gebruik er niet teveel.

Als de hond iets niet mag, dan mag het ook nooit. Dus niet de ene keer wel iets te eten geven aan tafel en de volgende keer straffen omdat hij bedelt. Als hij vandaag niet op de bank mag liggen, dan moet hij dat morgen niet opeens wel mogen. De hond begrijpt daar niets van, weet ook niet meer waar hij aan toe is, kan daardoor zenuwachtig en uiteindelijk zelfs vals worden. Het is dus goed om met alle gezinsleden af te spreken wat hij wel mag en wat niet. Correctie of bestraffing moet direct gebeuren. Het heeft geen zin de hond te straffen voor iets dat hij enkele uren geleden gedaan heeft.
In feite voedt u een hond hetzelfde op als een kind. Van belonen leren ze meer dan van straffen. En heb geduld...

Medelijden of negeren?
Onzekere en bange honden kunt u beter niet vertroetelen, ook al gaat dat tegen uw gevoel in. Ook hier verschaft consequent optreden duidelijkheid naar de hond. Een hond is bang omdat hij niet weet waar hij aan toe is. Als hij eenmaal door uw consequente optreden weet wat wel en niet mag, zal de angst langzaam verdwijnen en krijgt hij meer zelfvertrouwen.
Door emotionele reacties van onzekere honden te negeren gaan deze verminderen. Geen aandacht schenken aan bang en ongewenst gedrag, maar belonen als hij wel flink en rustig is werken het snelst!De hond is steeds onderste in de rangorde
Iedereen in het gezin moet boven de hond staan. Vooral reuen krijgen bij het bereiken van seksuele rijpheid vaak de neiging zich een hogere plaats in de gezinsrangorde te verwerven. Als je echt baas over de eigen hond bent, moet je zijn voederbak kunnen wegnemen als hij aan het eten is, je moet bezoek kunnen ontvangen zonder dat hij agressief wordt en kinderen moeten zonder gevaar de hond kunnen benaderen.

Gevolgen van een verkeerde opvoeding
Af en toe verschijnen er berichten in het nieuws van kinderen of babies die worden (dood)gebeten door honden. Gelukkig neemt het aantal hondenbeten iets af. Aanstaande hondeneigenaren kijken kritisch naar het ras en volgen steeds vaker speciale cursussen over de omgang met de hond. Dat is onder meer het gevolg van een aantal ernstige incidenten in de jaren negentig met bijtgrage rassen.
Helaas wordt de dierenarts nog al te vaak gevraagd om een zogenaamd "valse" hond te laten inslapen. Als een hond een kindje hard heeft gebeten is daar natuurlijk geen ontkomen aan. Maar het is wel frustrerend om een gezonde hond te moeten euthanaseren omdat hij door een verkeerde opvoeding gevaarlijk is geworden.
Het komt bijna nooit voor dat een hond van nature vals is. Vrijwel altijd is dat te wijten aan een verkeerde opvoeding.

cursus opvoeding hond training Soms is er even ruzie tijdens de cursus

Puppy- en gehoorzaamheidscursussen
Het is heel verstandig om met een nieuwe hond een cursus te volgen. Er is altijd een hondenschool bij u in de buurt. U kunt al met een jonge pup naar een puppy-cursus. Tijdens deze cursussen wordt het dier spelenderwijs opgevoed en krijgt u ook veel adviezen van deskundige trainers. De hond vindt het leuk en u ook.

Hondenschool Zuid-West Friesland
Vissersburen 1
8531 EB Lemmer
0514 - 564433 (ook bij spoed)