Uw dierenartsen in Lemmer

Dierenartsen voor Gezelschapsdieren

Oorzaken, vormen en behandeling van droes bij het paard


Doorgebroken keeldroes paard Doorgebroken droes lymfeklieren paard Droes kaaktakken paard
Links: twee paarden met doorgebroken lymfeklieren. Rechts: droes tussen de kaaktakken


Droes is een besmettelijke ziekte die alleen voorkomt bij paarden, ezels en muildieren en wordt veroorzaakt door de bacterie Streptococcus equi. Droes kan voorkomen op elke leeftijd en bij elk ras. Oudere dieren hebben doorgaans een zeer goede weerstand na infecties.


Het meeste risico lopen jonge paarden, paarden die worden gehouden in grote aantallen en in aanraking komen met andere paarden en paarden die veel op concoursen en shows komen.
Droes is pijnlijk, moeilijk te behandelen en kan voorkomen bij paarden die er, op het eerste gezicht, volkomen gezond uitzien (circa 10% van de paarden die herstellen, blijft drager). Daarom is het noodzakelijk contact met andere paarden zoveel mogelijk te vermijden.
Binnen een stal of erf kan droes zich snel verspreiden door direct contact tussen paarden of door indirect contact, bijvoorbeeld door gezamenlijke drink- en voederbakken of via zadels en tuig, kleding en schoeisel.

Symptomen
3-14 dagen nadat het paard besmet is geraakt, kunnen de eerste verschijnselen optreden. Het dier heeft koorts (een normale temperatuur van het paard is niet hoger dan 38 C!) wat wel kan oplopen tot 41 C, is sloom, eet niet.
Andere verschijnselen zijn: neusuitvloeiing (eerst slijmerig, later etterig), speekselen, moeilijk slikken waardoor er voedsel via de neus terugkomt, pijnlijk hoesten. Soms staan de paarden met een gestrekte hals en hebben ze een te volle keelstreek.
De lymfeklieren aan het hoofd zijn verdikt en pijnlijk en soms hoor je de paarden snurken doordat de gezwollen lymfeklieren de keel dicht drukken. Soms dreigen ze zelfs te stikken.

Na 7-14 dagen breken de ontstoken lymfeklieren meestal door naar de keelholte, waarbij een etterige neusuitvloeiing kan worden gezien. In de voerbak ligt dan pus. De doorbraak kan ook naar buiten plaatsvinden of naar de luchtzakken. In het laatste geval kan er een luchtzakontsteking ontstaan.
Na het doorbreken is de zwelling in de keelstreek minder en de lichaamstemperatuur daalt weer.
Soms zijn de klinische verschijnselen zo duidelijk dat de dierenarts gemakkelijk de diagnose kan stellen. Dit is echter niet altijd het geval en soms moeten er neusswabs genomen worden voor verder onderzoek. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de diagnose van een dierenarts altijd noodzakelijk is, aangezien een paard dat een aantal van de bovengenoemde symptomen vertoont ook een andere aandoening kan hebben.

Vormen van droes
Keeldroes
Dit is de meest voorkomende vorm en is een etterige ontsteking van de keel en de keellymfeklieren aan het hoofd.
Kooierdroes
Als alleen de lymfeklieren tussen de kaaktakken ontstoken raken.
Verslagen droes
Dit is de meest ernstige vorm: hierbij ontstaan abcessen in organen of in de lymfeklieren van de borst- of buikholte van het paard. Wanneer een dier niet herstelt na het doorbreken van de lymfeklieren bij keeldroes, de koorts aanhoudt en de conditie achteruit gaat, kan de dierenarts vaststellen of er sprake is van verslagen droes.

Wanneer een veulen droes heeft, kan bij de merrie een melkklier-ontsteking (mastitis) veroorzaken, waarbij abcessen in het uier kunnen ontstaan.

Het verloop van keel- en kooierdroes is meestal goedaardig, in tegenstelling tot verslagen droes

Behandeling
Indien de diagnose tijdig wordt gesteld (er is nog geen lymfeklierzwelling aanwezig) kan droes worden behandeld met antibiotica, maar vaak is het onverstandig om antibiotica te gebruiken omdat dit de rijping van de abcessen verhindert.
Het is juist belangrijk om de abcessen zo snel mogelijk te laten rijpen en dit kan worden bevorderd door de klieren na het wegscheren van het haar te smeren met bepaalde zalven.
Soms moet de dierenarts deze opensnijden om pus te verwijderen.
Zijn de klieren eenmaal doorgebroken of geopend, dan moeten deze zo lang mogelijk open blijven, omdat anders een nieuw abces kan ontstaan. Meerdere malen daags spoelen met desinfecterende vloeistoffen is dan belangrijk.

Zoals reeds eerder is genoemd, moet de temperatuur binnen 48 uur na het doorbreken van de lymfeklieren dalen, anders is de kans groot dat zich elders in het lichaam abcessen hebben gevormd (verslagen droes). Paarden met verslagen droes herstellen zelden volledig.

Indien het paard geen vast voedsel wil eten, kan dunnen slobber worden gegeven. Zorg ook voor voldoende fris drinkwater om te voorkomen dat het dier uitdroogt. Als de klieren zijn doorgebroken kan men het paard het beste van de vloer laten eten, zodat de pus makkelijk kan afvloeien.

Quarantaine
 Als het eerste geval van droes wordt geconstateerd, lopen alle andere paarden in de stal een groot risico.
• Het besmette paard moet van de andere paarden worden geïsoleerd.
• Er mogen geen nieuwe paarden in de stal worden toegelaten.
• Alle andere paarden in de stal moeten nauwkeurig in de gaten worden gehouden om nieuwe gevallen van droes zo snel mogelijk vast te stellen.
• Personen die regelmatig in contact komen met paarden buiten de stal moeten zoveel mogelijk wegblijven van de besmette stal. Verzorgers van zieke paarden moeten aparte kleding en schoeisel dragen en na elk contact met het paard hun handen wassen. In de praktijk betekent dit dat de stal min of meer gesloten wordt. Helaas kan deze situatie soms wel maanden duren.

Preventie
Verscheidene maatregelen kunnen worden genomen om droes zoveel mogelijk te beperken:

Contact paarden stal vermijden droesvaccinatie
Links: vermijdt contact met andere paarden! Rechts: vaccinatie paard tegen droes


• Probeer contact met andere paarden zoveel mogelijk te vermijden.
• Zorg dat de stal niet overvol wordt.
• Houd nieuwe paarden eerst enkele weken in quarantaine.
• Wanneer droes is vastgesteld op een bedrijf, is het verstandig om de nog gezonde paarden dagelijks te temperaturen.
• Eventueel kan een paard worden gevaccineerd tegen droes.

Lees hier meer over droes


-------------
• Engels: Strangles / Strangles is a disease caused by the bacteria streptococcus equi. The name comes from the fact that it enlarges the lymphnodes between the jawbone, causing the horse to make strangled breathing sounds.
Vissersburen 1
8531 EB Lemmer
0514 - 564433 (ook bij spoed)