Uw dierenartsen in Lemmer

Dierenartsen voor Gezelschapsdieren

Een juiste hoefverzorging bij je paard


Aan de verzorging van de hoeven van veulens en jonge paarden wordt nogal eens onvoldoende aandacht besteed. Het veronachtzamen van dit zeer noodzakelijke werk kan gemakkelijk afwijkende standen aan de ondervoet tot gevolg hebben door onregelmatig afslijten van de hoef. Afwijkende standen leiden tot ongelijkmatige belasting van de gewrichten.
Bij volwassen paarden kan aan afwijkende standen weinig tot niets meer worden gedaan, terwijl die bij jonge dieren juist door deskundig bekappen vaak gecorrigeerd kunnen worden.
Wanneer u al bij het jonge veulen begint met regelmatige hoefverzorging en dit bij het opgroeiende dier voortzet, is het verzorgen van de hoeven elke keer een eenvoudig karwei. De hoef zelf en het hele been hebben er dus veel profijt van. En daarmee het paard en ook u.


hoefsmid bekapt paardonderbeen paard tekening
De hoefsmid aan het werk (links) en schema van het onderbeen van het paard (rechts)


Daarnaast hebben pedicuren en beslaan een gunstige invloed op het voorkómen van kreupelheden. Hoe langer dat geleden is, hoe meer de voetas (een denkbeeldige lijn door het midden van het hoefbeen, kroonbeen en kootbeen) verandert doordat de stand van de hoef anders wordt. Daardoor vindt er in het kroongewricht meer beweging plaats wat weer resulteert in een toename van 'het moment'. Hierdoor wordt de kans op blessures groter.

Dus vaker de hoefsmid laten pedicuren geeft minder kans op veranderingen van de hoefhoek en daarmee minder kans op vervelende blessures.
Ieder paard heeft een goede hoefverzorging nodig, dus ook jonge paarden en fokmerries.

Nog enkele adviezen
• Laat van onbeslagen paarden tijdig bekappen.
• Geef zoveel mogelijk beweging.
• Houdt de hoeven schoon en droog. Krab ze uit na het rijden.
• geef bij slechte hoornkwaliteit of hoorngroei biotine door het voer en/of breng laurierzalf aan op de hoef.
Vissersburen 1
8531 EB Lemmer
0514 - 564433 (ook bij spoed)