Uw dierenartsen in Lemmer

Dierenartsen voor Gezelschapsdieren

Wondverzorging en wondgenezing bij je paard

Vrijwel alle huidaandoeningen bij het paard kun je hier lezen en zien.

Inleiding
Paarden lopen nogal eens verwondingen op. Ondanks alle goede voorzorgen (bijvoorbeeld liever geen prikkeldraad om het weiland) kan een verwonding niet altijd worden voorkomen.


Behandeling
De behandeling van een wond hangt af van veel factoren. Als stelregel kan worden genomen dat een wond niet ouder mag zijn dan acht uur om nog te kunnen hechten. Dat hangt mede af van de aard van de wond, de zwelling en of er vuil van buitenaf in de wond zit.
Is de wond geschikt om te hechten, dan verdient dit de voorkeur. Dit leidt tot de snelste, en cosmetisch gezien, de fraaiste genezing. Helaas genezen verwondingen bij paarden relatief slecht vergeleken met andere diersoorten en de mens. Is de wond ouder dan acht uur of missen er stukken weefsel dan zal het genezen in de loop der tijd (= 'genezing per secundam') de enige keuze zijn.

Is het paard niet gevaccineerd tegen tetanus, dan zal de dierenarts penicilline toedienen om tetanus te voorkomen. Hier lees je meer over tetanus of klem.
Voordat de dierenarts komt is het belangrijk niets in de wond te spuiten. Dus geen acederm, en zeker geen blauwe spray of iets dergelijks! Al deze middelen remmen de wondgenezing juist.
Eventueel kunt u de wond wel met een zachte straal koud water afspuiten om de wond schoon te houden en de zwelling tegen te gaan.
Wonden aan de benen willen, ondanks hechten, nogal eens openspringen: vooral die op bewegende delen en soms pas na een aantal dagen. Slechts een kwart van de gehechte beenwonden bij paarden blijkt volledig te genezen na hechten. Bij pony's is dat 40% (wonden bij pony's willen beter genezen dan bij paarden). Wonden aan het hoofd en op de romp genezen daarentegen na hechten veel beter.

hechten paard wond been cartoon wond ooglid paard
Links: hechten beenwond...
Rechts: zo'n wond is prima te hechten en geneest goed!


Complicaties
Wanneer een wond toch weer openspringt dan zal de wond vanuit de wondranden langzaam dichtgroeien. Dit kan weken of zelfs maanden duren. Soms is de vorming van 'wild vlees' mogelijk. Dat is overmatige vorming van granulatieweefsel (= jong, celrijk, vaatrijk bindweefsel dat zich vormt op de bodem van een genezende wond die in open verbinding staat met de buitenwereld en doorgroeit tot het wonddefect ermee is opgevuld). Bij paarden gebeurt dit veel gemakkelijker dan bij andere diersoorten. Een oorzaak is vaak onbekend, maar een verband lijkt wildvlees-vorming juist te stimuleren.
Vissersburen 1
8531 EB Lemmer
0514 - 564433 (ook bij spoed)